Wycena

Wysokość schodów od podłogi do podłogi H (cm)
Szerokość schodów B (cm), zwykle 80-100 cm
11. Sposób wykończenia powierzchni
W przypadku chęci wysłania więcej niż 2 plików zaleca się załączyć je jako archiwum ZIP.