Pomiary 3D

Aby mogły powstać schody czy meble dostosowane do 1 mm musimy wykonać dokładny pomiar u każdego klienta na obiekcie.
Do tego używamy najlepszego i najdokładniejszych dostępnych narzędzi na rynku jakimi są skanery 3D firmy Flexijet lub Leica.
Dzięki zastosowaniu tych narzędzi Twój produkt zostanie zawsze dokładnie dopasowany idealnie do wnęki czy otworu w stropie.